Pulp and paper industry

Przemysł celulozowo-papierniczy

Nasi partnerzy - agencje przemysłowe:

Maszyny papiernicze

Wlewki

 

Systemy transportu rolkowego

  

Wałki, Moduły z tektury falistej, Części zamienne, Kompletne maszyny

 

Systemy doktorskie

 

Rolki i systemy rolek

 

Elementy drenażowe Łóżka ściągaczki – listwy ściągaczki Uszczelki walców ssących Węże do rolek ssących Listwy wlewu

Rolki funkcjonalne Rolki ssące Kurtki do rolek ssących Naciśnij rolki Usługa rzutowania

Dysze strumieniowe igłowe

Papier do natryskiwania termicznego dla przemysłu papierniczego Powłoki nieprzywierające

Części zamienne do głowic parowych

Wałki rozrzucające

Okap i wentylacja maszyny papierniczej Systemy suszenia Systemy pary i kondensatu

Osłony rolkowe z kompozytu gumowo-poliuretanowego

Wały rozprężne Wały uzwojenia adapter Ściągacz wału

Dysze zraszające

Nóż maszynowy
Okrągły nóż do papieru


APA-KANDT GmbH

EIN MITGLIED
DER MELCHERS GRUPPE.