Machine-Buildings and Hydraulicus

Strojírenství a hydraulika

Naši partneři a průmyslová zastoupení:

Hydraulické komponenty

Hydraulické systémy

Mazací systémy

Zpracování hran
Uzavření a zatažení potrubí
Lisovací válečky na ráfky a kola
Tvarování a protažení

Hydraulické válce
Hydraulický systém
Hydrostatický řídicí ventil

Přesná vedení pro válcovny
Otěrové desky pro válcovny

Zařízení pro odsávání rozprášených emulzí a olejové mlhy
Odlučovače rozprášených emulzí
Zařízení pro filtraci vzduchu
Odlučovače olejové mlhy

Kloubové hřídele
Hřídele s křížovými klouby, kloubové hřídele pro průmyslové aplikace

Hydromotory
Pneumatické motory
Pneumatické spouštěče
Elektronika
Navijáky
Lamače
Radiální pístové motory
Axiální pístové motory
Pneumatické motory s ozubenými převody

Otočné pohony
Jednopístové otočné pohony
Dvoupístové otočné pohony
Hydraulické válce
Kyvné pohony
Demoliční a likvidační technika
Demoliční nůžky na beton
Rozmělňování betonu
Zařízení k zhutňování zeminy
Hydraulické drtiče sloupů a pilot

Měřicí čidla
Měřicí a testovací přístroje: pro tlaky, tlakové špičky, rozdílové tlaky, objemové průtoky, teploty, otáčky a elektrické napětí
Ruční měřicí přístroje
Senzory
Kalibrační stanice DKD pro tlak a objemový průtok
Ruční měřicí přístroje
Kontrolní a zkušební pracoviště Minimess

Průmyslové filtry
Tlakový filtr
Obtokové filtry
Dvojité řadové filtry
Odprašovací zařízení a systémy pro odstraňování nečistot
Štěrbinové filtry
Zpětné filtry
Sací filtry

Vysokotlaká čerpadla
Hydraulické agregáty
Přídavné kompresory
Přídavné kompresorové stanice
Kompresory
Kompresorové stanice
Ventily, armatury a trubky
Zařízení plněná tlakovým plynem
Zkušební stanice

Olejové chlazení
Emulzní chlazení
Chlazení směsí olej-vzduch
Technologická zařízení

Odstředivá čerpadla
Čerpadla s dělenou skříní
Šroubová čerpadla
Čerpadla v nevýbušném provedení
Ponorná čerpadla

Děliče průtoku oleje
Děliče množstevního průtoku
Hydromotory
Planetové převodovky
Čerpadla
Míchadla

Přesné mechanické kontrolní zařízení

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn